• Color management

            忠实的再现原稿色彩是印刷永恒的主题,我公司已全面掌握了色彩管理的核心技术,建立了一套完整的色彩管理系统,涵盖了从原稿到印刷成品全过程的质量管理,实现了各工序的工艺参数的标准化、规范化管理;实现了公司软屏打样、数码打样、印刷成品与客户原稿保持了一致,最终实现了“所见即所得”!


    未标题-2.jpg
    色彩管理流程图2.jpg


    银钻娱乐官网 469| 39| 667| 507| 518| 267| 844| 987| 697| 420| 380| 774| 498| 984| 997| 603| 25| 551| 775| 79| 763| 724| 41| 95| 885| 767| 374| 559| 74| 496| 261| 13| 173| 4| 335| 61| 366| 986| 371| 650| 482| 748|